კრისტინა ალექსიადვოკატი 

დოქტორი კრისტინა ალექსი, FCIArb არის რუმინეთის იურიდიული ოფისის პარტნიორი, აქვს 20 წლიანი იურიდიული გამოცდილება, როგორც ბუქარესტის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და რუმინეთის ადვოკატთა ასოციაცია. მისი პრაქტიკა ეხება საერთაშორისო არბიტრაჟს, საერთაშორისო სამართლის რჩევებს, საკონტრაქტო სამართალი და ტრანსსასაზღვრო იურისდიქცია, აგრეთვე კლიენტებისთვის დახმარების გაწევა რუმინეთის და საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოებში სხვადასხვა საარბიტრაჟო წესის შესაბამისად (ICC, VIAC, UNCITRAL, ICSID და CICA CCIR). მის საარბიტრაჟო გამოცდილებას ამყარებს მისი ძლიერი ცოდნა, როგორც იურისტი, M&A ოპერაციების, საბანკო და ფინანსების, უძრავი ქონების და პროექტის ფინანსების სფეროში.

დოქტორი კრისტინა ალექსი მოქმედებდა და აგრძელებს მოქმედებას საერთაშორისო არბიტრის სტატუსით ICC საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში და ბუქარესტის საერთაშორისო კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოში.

იგი ფიგურირებს ვენის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის (VIAC) საარბიტრაჟო პრაქტიკოსთა სიაში, ასევე მოღვაწეობს რუმინეთ-გერმანიის სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლოში.

დოქტორი კრისტინა ალექსი არის არბიტრაჟთა უფლებამოსილი ინსტიტუტის წევრი.

მან დაამთავრა ICC უმაღლესი საარბიტრაჟო აკადემია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, ჩააბარა უნიკალური ორწლიანი უწყვეტი განათლების კურსი იმ პროფესიონალებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კარიერის გაგრძელებით, როგორც საერთაშორისო არბიტრი.

 

დოქტორი კრისტინა ალექსი მუშაობდა რუმინეთის იურიდიულ ფირმა Popovici Nițu Stoica & Asociații-ის (2003-2014) საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის ჯგუფის მმართველ პარტნიორად და თანადამფუძნებლად; იგი ასევე იყო Mușat & Asociații- ს უფროსი პარტნიორი (1998-2003).

მისი ფართო აკადემიური გამოცდილება მოიცავს დოქტორანტურის საფეხურს სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, რომელიც 2008 წელს მიენიჭა ბუქარესტის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის უმაღლესი აკადემიური მოსწრებით (summa cum laude).

აკადემიური მოღვაწეობა გააგრძელა ბუქარესტის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე და ასევე იყო ლექტორი LLM საერთაშორისო არბიტრაჟში (2013–2013) ხოლო 1998-200 წლებში ატარებდა ყოველკვირეული სემინარები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის.

დოქტორ ქრისტინა ალექსს გამოქვეყნებული აქვს 20-ზე მეტი სტატია სამოქალაქო სამართალწარმოების, საერთაშორისო საარბიტრაჟო და სავაჭრო სამართლის შესახებ.

იგი არის ICC, LCIA მომხმარებელთა ევროპული საბჭოს, ტრანსნაციონალური არბიტრაჟის ინსტიტუტი, ICC YAF და YOUNG-ის წევრი.

ენები- რუმინულ , ინგლისური და ფრანგული.
უპირატესობები